Walka pomiędzy ubezpieczycielami a klientami.

Ubezpiecz własny samochód

Wypłata ubezpieczenia

  Towarzystwa ubezpieczeniowe często zamieszczają w umowach zapisy, które działają na naszą niekorzyść. Dlatego warto zawsze dokładnie czytać podpisywaną umowę, dodatkowo pytać ubezpieczyciela o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Jeśli to nam nie wystarczy zawsze możemy skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta, federacji konsumentów lub rzecznika osób ubezpieczonych.

Głośna ostatnio była sprawa towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa, ubezpieczyciel otrzymał karę w wysokości pięciu milionów złotych za jedenaście klauzul, które były niedozwolone według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto zwrócić uwagę na te kwestie podpisując umowę u swojego ubezpieczyciela. Wybrane punkty łamiące zasady uczciwej konkurencji i prawa konsumentów:

  • niewykorzystane składki nie podlegają zwrotowi,
  • w pierwszej kolejności pomoc drogową ma zapewnić producent auta,
  • w przypadku kradzieży żeby otrzymać odszkodowanie, należy przekazać ubezpieczycielowi kartę pojazdu, dowód rejestracyjny i kluczyki zgłoszone przy podpisywaniu umowy,
  • odszkodowanie nie należy się w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczanego lub ubezpieczającego,
  • szkody nie zamieszczone w zgłoszeniu nie podlegają zwrotowi.

Jak widać warto zachować czujność, żeby w przyszłości nie otrzymać odmowy wypłaty należnego nam odszkodowania.