Zdolność kredytowa klienta banku

kalkulator kredytowy

Jak obliczyć zdolność kredytową

  Ocena ryzyka kredytowego jest podstawową częścią badania prowadzonego w ramach działalności kredytowej banków. Badanie zdolności kredytowej, w tym także ryzyka bankowego, dokonuje się podczas rozpatrywania wniosku kredytowego a także w trakcie obowiązywania umowy, aż do jej całkowitego wygaśnięcia. Na zdolność kredytową oddziałuje zadłużenie się podmiotu oraz wiarygodność efektów z przedsięwzięć gospodarczych przewidywanych do sfinansowania kredytu bankowego. Banki więc badają ryzyko kredytowe. Badanie ryzyka może być różne. Zależy to od rodzaju kredytu i jego zabezpieczenia oraz od stopnia rozpoznania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy. Biorąc to pod uwagę wyróżnia się cztery grupy kredytobiorców.

  Pierwsza grupa to wnioski podmiotów gospodarczych, kredytowanych przez dany bank, dotyczące kredytów krótkoterminowych. W tym przypadku wystarczy stwierdzić, czy podmiot ma zdolność do spłaty określonego kredytu z odsetkami w określonym terminie. Jeżeli bank stwierdzi, że wpływy na rachunek bieżący kształtują się na poziomie zabezpieczającym spłatę kredytu, ryzyko nieściągalności kredytu nie wystąpi. Jeśli bank stwierdzi słabą kondycję finansową czy niskie wpływy lub brak środków, może wówczas ograniczyć kwotę lub nawet odmówić udzielenia kredytu.

  Druga grupa to podmioty nieznane bankowi. Są to podmioty nowe na rynku lub dotąd niekredytowane przez bank, starające się przeważnie o kredyt krótkoterminowy. W tym przypadku następuje poznanie podmiotu jak w grupie pierwszej.

  Do trzeciej grupy zalicza się potrzeby kredytowe u podmiotów znanych bankowi, dotyczy kredytów długoterminowych.

  Do czwartej grupy należą podmioty gospodarcze o słabej kondycji finansowej. Grupa ta obarczona jest największym ryzykiem nieściągalności kredytu. Badania w tym przypadku powinny być wielokierunkowe.

  Możesz oszacować własną zdolność kredytową korzystając z zamieszczonego poniżej kalkulatora zdolności kredytowej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *