Wady i zalety kredytów konsolidacyjnych.

Konsolidacja

Połączenie kredytów, pożyczek

Konsolidujemy zobowiązania

Kredyty konsolidacyjne stanowią rozwiązanie kierowane do konkretnych klientów, którzy faktycznie mają problem ze spłatą kilku zobowiązań na raz.

Kredyty konsolidacyjne – zalety

Podstawową zaletą kredytów konsolidacyjnych jest połączenie kilku form zadłużenia w jeden kredyt, co znacznie upraszcza procedurę związaną z regularnym spłacaniem.

Kolejną zaletą jest redukcja rat, którą oferują banki w zamian za skorzystanie z ich usług. Z logicznego punktu widzenia widoczna jest jeszcze jedna zaleta – znacznie mniejsza ilość obowiązków przekłada się na koszty dodatkowe związane z opłacaniem kredytów.
Kredyt konsolidacyjny jest rozwiązaniem, które wymaga rzetelnego przemyślenia. Z jednej strony stanowi on uproszczoną formę spłacania zadłużenia, z drugiej zaś oczywistym jest, że połączenie kilku kredytów w jeden wiąże się z wydłużeniem okresu spłaty. Ten czynnik skłania potencjalnych kredytobiorców do głębokiej refleksji nad ewentualnym sensem kredytu konsolidacyjnego.

Kwestia wyjścia z pętli zadłużenia stanowi często duży problem, dlatego warto udać się do wyspecjalizowanych doradców celem podjęcia perspektywicznej decyzji lub samemu przeglądnąć internetowe zestawienie kredytów konsolidacyjnych.

Porównaj kredyty konsolidacyjne razem z nami

Specyfika leasingu

Leasing określany jest jako umowa, w której leasingodawca zobowiązuje się udostępnić, za odpowiednią opłatą, dany środek trwały leasingobiorcy, bez konieczności jego zakupu przez korzystającego. Istnieje wiele rodzajów leasingu. Przyjmując, jako kryterium podziału charakter prawny umowy, wyróżnić można leasing finansowy i leasing operacyjny. Jaka jest różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami umów leasingowych? Przede wszystkich leasing finansowy jest w swoich założeniach długoterminowy, przeważnie dana rzecz jest przekazana do użytku na okres zgodny z jej terminem przydatności. Ta forma umowy zazwyczaj przewiduje możliwość zakupu przez korzystającego przedmiotu leasingu, za bardzo niską cenę. Leasing operacyjny opiera się na założeniu, iż leasingodawca nabyty przez siebie (lub wytworzony) środek trwały, udostępnia leasingobiorcy na określony czas. Po upływie tego terminu, leasingobiorca ma obowiązek nie tylko zwrócić przedmiot leasingu, ale również wskazać kolejnego korzystającego. Leasing operacyjny dotyczy głównie nowoczesnych technologii i jest krótkotrwały. Leasingobiorca ma zawsze możliwość zmiany przedmiotu leasingu, w momencie, gdy na rynku pojawi się ulepszony technologicznie produkt, o tym samym zastosowaniu. Różnic między tymi dwoma opisanymi powyżej formami umów leasingowych jest wiele. Można stwierdzić, że leasing finansowy to umowa zawierana na okres równy bądź zbliżony do czasu ekonomicznej żywotności danego środka trwałego, leasing operacyjny natomiast opiewa na czas krótszy niż wskazuje przydatność ekonomiczna leasingowanego dobra materialnego. Dla leasingu finansowego charakterystyczne jest to, że rata kapitałowa obciąża zysk netto, natomiast oprocentowanie obciąża koszty uzyskania przychodu u leasingobiorcy. W umowie leasingu operacyjnego wszelkie opłaty związane z leasingiem obciążają koszty uzyskania przychodu u leasingobiorcy. Co jeszcze odróżnia umowę leasingu finansowego od operacyjnego? Otóż fakt, że w umowie leasingu finansowego odpisy amortyzacyjne muszą być dokonywane przez stronę określoną w umowie (zazwyczaj jest nią leasingobiorca), a nie jak w leasingu operacyjnym, gdzie za odpisy amortyzacyjne odpowiada leasingodawca. Istnieje jeszcze jedna różnica między opisywanymi formami leasingu, mianowicie w umowie leasingu finansowego gotowość leasingową ma zapewnić leasingobiorca, a w umowie leasingu operacyjnego – leasingodawca.

Zdolność kredytowa klienta banku

kalkulator kredytowy

Jak obliczyć zdolność kredytową

  Ocena ryzyka kredytowego jest podstawową częścią badania prowadzonego w ramach działalności kredytowej banków. Badanie zdolności kredytowej, w tym także ryzyka bankowego, dokonuje się podczas rozpatrywania wniosku kredytowego a także w trakcie obowiązywania umowy, aż do jej całkowitego wygaśnięcia. Na zdolność kredytową oddziałuje zadłużenie się podmiotu oraz wiarygodność efektów z przedsięwzięć gospodarczych przewidywanych do sfinansowania kredytu bankowego. Banki więc badają ryzyko kredytowe. Badanie ryzyka może być różne. Zależy to od rodzaju kredytu i jego zabezpieczenia oraz od stopnia rozpoznania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy. Biorąc to pod uwagę wyróżnia się cztery grupy kredytobiorców.

  Pierwsza grupa to wnioski podmiotów gospodarczych, kredytowanych przez dany bank, dotyczące kredytów krótkoterminowych. W tym przypadku wystarczy stwierdzić, czy podmiot ma zdolność do spłaty określonego kredytu z odsetkami w określonym terminie. Jeżeli bank stwierdzi, że wpływy na rachunek bieżący kształtują się na poziomie zabezpieczającym spłatę kredytu, ryzyko nieściągalności kredytu nie wystąpi. Jeśli bank stwierdzi słabą kondycję finansową czy niskie wpływy lub brak środków, może wówczas ograniczyć kwotę lub nawet odmówić udzielenia kredytu.

  Druga grupa to podmioty nieznane bankowi. Są to podmioty nowe na rynku lub dotąd niekredytowane przez bank, starające się przeważnie o kredyt krótkoterminowy. W tym przypadku następuje poznanie podmiotu jak w grupie pierwszej.

  Do trzeciej grupy zalicza się potrzeby kredytowe u podmiotów znanych bankowi, dotyczy kredytów długoterminowych.

  Do czwartej grupy należą podmioty gospodarcze o słabej kondycji finansowej. Grupa ta obarczona jest największym ryzykiem nieściągalności kredytu. Badania w tym przypadku powinny być wielokierunkowe.

  Możesz oszacować własną zdolność kredytową korzystając z zamieszczonego poniżej kalkulatora zdolności kredytowej:

Najtańszy kredyt gotówkowy

Porównanie kredytów gotówkowych

Jaki kredyt gotówkowy jest najlepszy

Z reguły decydujemy się na kredyt gotówkowy w momencie, kiedy potrzebujemy szybko niezbyt dużej sumy pieniędzy na przykład na drobny remont, prezenty lub wyjazd na wakacje. Wydawałoby się, że różnice w prowizjach za udzielenie kredytu przy niedużej kwocie rzędu piętnastu tysięcy złotych nie mogą być duże i nie trzeba przywiązywać zbyt dużej wagi do wyboru najtańszego banku.

Okazuje się jednak, że nawet przy takiej kwocie koszty kredytów w różnych bankach mogą różnić się nawet o kilka tysięcy. Zapewniam, że nie nastąpiła tutaj pomyłka w druku. Portal Bankier przeprowadził niedawno test mający wyłonić najkorzystniejszy kredyt gotówkowy. W skrócie założenia były następujące kredyt gotówkowy na trzy lata, kwota piętnaście tysięcy złotych, miesięczny dochód rodziny około pięciu tysięcy złotych. Najtańsze kredyty oferowały banki Getin, BNP Paribas oraz Eurobank ich koszt wahał się w przedziale około 2900 – 3400zł. Natomiast najdroższe kredyty gotówkowe oferowali Bank Pocztowy, Bgż oraz PKO i były to sumy w przedziale od około 6700zł do aż 9000zł.

Jak widać różnica jest ogromna i nie tylko przy wyborze kredytu hipotecznego należy dokładnie porównywać oferty również przy kredycie gotówkowym można dużo zaoszczędzić podejmując odpowiednią decyzję.