Emocje na giełdzie

Jak inwestować na giełdzie

Inwestujemy na giełdzie

Wielokrotnie spotykamy się z sytuacją, kiedy ludzie posiadający ogólną wiedzę o rynku, analizujący kondycję spółek tracą pieniądze na giełdzie. Dlaczego tak się dzieje? Gra na giełdzie jest bardzo złożonym procesem, oprócz matematycznej analizy dochodzi czynnik ludzki w postaci emocji. Warto uświadomić sobie ten fakt i do analiz fundamentalnych dołączyć badanie nastrojów panujących na rynku lub wokół danej spółki. W przeciwnym razie dołączymy do grona zniechęconych i rozgoryczonych inwestorów, którzy porównują giełdę do gry hazardowej w kasynie. Musimy również mieć świadomość, kiedy nasze własne emocje przeszkadzają nam w osiągnięciu sukcesu. Często kiedy po głębszej analizie wybierzemy spółkę i kupimy akcje, które następnie stracą na wartości nie jesteśmy w stanie przyznać się do błędu i uciąć straty. Trzeba „walczyć” z poczuciem własnej nieomylności, zachować czujność i pokorę.

Walka pomiędzy ubezpieczycielami a klientami.

Ubezpiecz własny samochód

Wypłata ubezpieczenia

  Towarzystwa ubezpieczeniowe często zamieszczają w umowach zapisy, które działają na naszą niekorzyść. Dlatego warto zawsze dokładnie czytać podpisywaną umowę, dodatkowo pytać ubezpieczyciela o wyjaśnienie niezrozumiałych kwestii. Jeśli to nam nie wystarczy zawsze możemy skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta, federacji konsumentów lub rzecznika osób ubezpieczonych.

Głośna ostatnio była sprawa towarzystwa ubezpieczeniowego Compensa, ubezpieczyciel otrzymał karę w wysokości pięciu milionów złotych za jedenaście klauzul, które były niedozwolone według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Warto zwrócić uwagę na te kwestie podpisując umowę u swojego ubezpieczyciela. Wybrane punkty łamiące zasady uczciwej konkurencji i prawa konsumentów:

  • niewykorzystane składki nie podlegają zwrotowi,
  • w pierwszej kolejności pomoc drogową ma zapewnić producent auta,
  • w przypadku kradzieży żeby otrzymać odszkodowanie, należy przekazać ubezpieczycielowi kartę pojazdu, dowód rejestracyjny i kluczyki zgłoszone przy podpisywaniu umowy,
  • odszkodowanie nie należy się w przypadku rażącego niedbalstwa ubezpieczanego lub ubezpieczającego,
  • szkody nie zamieszczone w zgłoszeniu nie podlegają zwrotowi.

Jak widać warto zachować czujność, żeby w przyszłości nie otrzymać odmowy wypłaty należnego nam odszkodowania.